Watch Armenian TV Online live

What to watch? When to watch? What channel to watch?
Mark
Films
News
Music
Children
Sport
Humor

H2

12/22/2014
8:00

Proffutbol

Armenia TV Armenia TV
8:30

Inch e uzum kin@

Armenia TV Armenia TV
9:30

Inch epel aysor

Armenia TV Armenia TV
9:55

LRABER

Armenia TV Armenia TV
10:05

Bari՛ luys, Hayasta՛n

Armenia TV Armenia TV
11:55

LRABER

Armenia TV Armenia TV
12:05

Chein spasum

Armenia TV Armenia TV
13:00

Gex‎film

Armenia TV Armenia TV
15:00

2 tarberak

Armenia TV Armenia TV
16:00

LRABER

Armenia TV Armenia TV
16:30

Inch epel aysor

Armenia TV Armenia TV
17:00

Inch e uzum kin@

Armenia TV Armenia TV
18:05

Paratun

Armenia TV Armenia TV
18:30

Persona

Armenia TV Armenia TV
19:30

Pro‎ffutbol

Armenia TV Armenia TV
20:00

LRABER himnakan

Armenia TV Armenia TV
20:45

Xosqi iravunq

Armenia TV Armenia TV
21:10

Hamov zruyc

Armenia TV Armenia TV
22:10

Glendel layf

Armenia TV Armenia TV
23:00

LRABER

Armenia TV Armenia TV
23:45

Gex‎film "KENDANI MNAL"

Armenia TV Armenia TV
2:20

LRABER

Armenia TV Armenia TV
7:55

LRABER

Armenia TV Armenia TV
This div will be turned into a dynamic clock
Time Zone UTC+4
babelon

Babelon ուսումնական կենտրոն